DAVALI ZADNJE PARE: Aute ili 1.500 eura da ih kriminalci prevezu preko...

DAVALI ZADNJE PARE: Aute ili 1.500 eura da ih kriminalci prevezu preko granica

PODIJELI

Optuženi su međusobnim povezivanjem i dogovaranjem, sa pripadnicima drugih organiziranih grupa ljudi, koje organiziraju prebacivanje migranata u druge države uz novčanu naknadu, dogovarali i organizirali prebacivanje migranata putničkim vozilima i čamcima iz Bosne i Hercegovine u Republiku Hrvatsku, te iz Republike Hrvatske u države Zapadne Evrope…

Sud Bosne i Hercegovine, nakon održanog glavnog pretresa, izrekao je prvostepenu presudu u predmetu Muradif Hamzabegović i drugi, kojom su optuženi Muradif Hamzabegović, Slaviša Bošković, Vahid Gagulić, Samir Ravančić i Nihad Brčaninović oglašeni krivim za krivično djelo udruživanje radi činjenja krivičnih djela i produženo krivično djelo krijumčarenje ljudi, a optuženi Elvis Adrović za produženo krivično djelo krijumčarenje ljudi.

S tim u vezi, Sud je optuženim izrekao slijedeće kazne: Muradif Hamzabegović jedinstvena kazna zatvora u trajanju od šest godina i novčana kazna u iznosu od 20.000,00 KM; Slaviša Bošković jedinstvena kazna zatvora u trajanju od tri godine i novčana kazna u iznosu od 10.000,00 KM; Vahid Gagulić jedinstvena kazna zatvora u trajanju od jedne godine; Nihad Brčaninović jedinstvena kazna zatvora u trajanju od jedne godine; Samir Ravančić jedinstvena kazna zatvora u trajanju od jedne godineElvis Adrović kazna zatvora u trajanju od šest mjeseci.

Sud je također od optuženog Muradifa Hamzabegovića oduzeo imovinsku korust u iznosu od 35.500,00 KM i protuvrijednost iznosa od 32.400,00 eura, a od optuženog Slaviše Boškovića imovinsku korist u protuvrijednosti od 6.000,00 eura.

Optuženi Muradif Hamzabegović, Slaviša Bošković, Željka Bošković i Elvis Adrović oslobođeni su optužbe da su počinili krivično djelo organizirani kriminal u vezi sa krivičnim djelom krijumčarenje ljudi.

U izreci presude, se između ostalog navodi, da su optuženi Muradif Hamzabegović Muradif i Slaviša Bošković kao organizatori organizirane grupe, zajedno sa Senom Hamzabegović, Vahidom Gagulićem, Samirom Ravančićem, Muratom Muratovićem, Martinom Glavašem, Smajilom Ibrićem, Nihadom Brčaninovićem i Mirom Stankovićem i sa drugim njima poznatim osobama, organizirano prebacivali državljane Bosne i Hercegovine u države Zapadne Evrope, (Švicarsku i Francusku), čiji oni nisu državljani i u kojim zemljama nemaju odobren boravak ili prijavljeno prebivalište bez ispunjavanja uslova za ulazak i boravak u tim državama.

Optuženi su međusobnim povezivanjem i dogovaranjem, sa pripadnicima drugih organiziranih grupa ljudi, koje organiziraju prebacivanje migranata u druge države uz novčanu naknadu, dogovarali i organizirali prebacivanje migranata putničkim vozilima i čamcima iz Bosne i Hercegovine u Republiku Hrvatsku, te iz Republike Hrvatske u navedene države Zapadne Evrope, do azilantskih  centara, za ugovorenu naknadu u novcu od 1.500,00 eura ili u ugovorenoj vrijednosti u zamjenu dobijali putnička motorna vozila, a koji novac ili vozila su migranti predavali Muradifu Hamzabegoviću i Slaviši Boškoviću kao organizatorima i rukovodiocima grupe.

Na ovaj način su zajedničkim djelovanjem i međusobno povezanim radnjama u periodu od jula 2009. godine do oktobra 2009. godine organizirano preveli iz Bosne i Hercegovine u Republiku Hrvatsku, Republiku Sloveniju pa dalje u Švicarsku i Francusku veći broj migranata, i time pribavili određenu imovinsku korist.

       

NEMA KOMENTARA

OSTAVITI ODGOVOR