BANKE PRIJETE: Ako država zaštiti žirante, desit će se ovo…

BANKE PRIJETE: Ako država zaštiti žirante, desit će se ovo…

PODIJELI

Povodom stavljanja Prijedloga Zakona za zaštitu jemaca u FBiH (Zakon) na usvajanje u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH, Udruženje banaka BiH smatra obaveznim upoznati javnost sa negativnim posljedicama za građane i pravna lica ukoliko se predloženo zakonsko rješenje prihvati – navedeno je u priopćenju za javnost dostavljenom danas iz Udruženja banaka BiH. Evo tih posljedica, kako ih bankari vide:

1. Zakon ukida pravo građanima u FBiH da budu jemci po slobodnoj volji, a firmama da koriste jemstvo u poslovnim transakcijama. Samim tim ukida se jedan od najjeftinijih vidova osiguranja kod ugovaranja kredita.

2. Zakon će poskupiti kredite građanima FBiH, jer će morati imati nekretninu ili zalog da bi bili kreditno sposobni.

3. Zakon ukida poslovnu sposobnost licima iznad 65 godina života i uvodi zabranu da budu jemci.

4. Zakon se primjenjuje samo u jednom entitetu, dok u drugom takva ograničenja ne postoje, te sve one koji žele jeftiniji kredit upućuje u drugi entitet.

5. Zakon stavlja u pravnu nesigurnost bankarski sektor i druge povjerioce u FBiH retroaktivnom primjenom Zakona i daje negativnu poruku svim domaćim i stranim investitorima.

6. Zakon će ograničiti i onako usporenu kreditnu aktivnost u FBiH, te dodatno pogoršati ekonomsku i fiskalnu poziciju FBiH.

– Udruženje banaka BiH je 19.06.2012. godine, uputilo dopis Parlamentu FBiH i predlagaču-zastupnici Aidi Čikić kojim je upozorilo na negativne aspekte predloženog rješenja, i dalo svoje amandmane na koje nismo dobili izjašnjenje. Napominjemo da je prije ovog Zakona od strane Vlade FBiH u parlamentarnu proceduru stavljen Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga kojim je obrađena ova materija.

Udruženje banaka BiH izražava svoje opredjeljenje i podršku svim aktivnostima koje vode boljoj zaštiti korisnika bankarskih usluga, kako onih koji polažu svoj novac u banke tako i onih koji uzimaju kredite od banaka. Predloženi Zakon nudi upravo suprotno i korak je nazad u izgradnji efikasnog pravnog sistema kao temelja efikasne ekonomije, stoji u priopćenju.

(Doznajemo.com)

       

2 KOMENTARI

  1. E sad je sve jasno ko dan. Sprega između banaka i klijenata koji su dogovorno uzimali kredite i onda ostavljali žirantima da ih vraćaju, evo sada se konačno objelodanila. Gotovo je sa prevarama jadnih žiranata. Sad se vidi kome najviše smeta transparentnost u ovoj oblasti. Pa naravno da će kredita u buduće biti manje. I neka će. Dosta su se banke bogatile na muci bijede. Sve banke u BiH su i strane i privatne. Ako se već mora, onda treba naći domaću BH banku, i sa njom dogovarati razne kreditne aranžmane.

OSTAVITI ODGOVOR